888,000

Món Hải Sản Nhúng - Seafood Platter - 火锅海鲜拼盘

Cá Chẽm-Seabream -越南尖吻鲈

438,000

Món Hải Sản Nhúng - Seafood Platter - 火锅海鲜拼盘

Ngao Hai Cồi – CLAMS – 蛤蜊

238,000

Món Hải Sản Nhúng - Seafood Platter - 火锅海鲜拼盘

Ốc Móng Tay (1 con) – CLAMS (1 PORTION) – 蛏子(一份五支)

78,000

Món Hải Sản Nhúng - Seafood Platter - 火锅海鲜拼盘

Tôm Sú – SHRIMP – 虾

148,000

Món Hải Sản Nhúng - Seafood Platter - 火锅海鲜拼盘

Tôm Tích – Manis Shrimp – 濑尿虾 (in current price)