Drunken Pot (5 Ngăn) -Rượu; Tứ Xuyên; Sate; Tôm Hùm; Nạm Bò – DRUNKEN POT (DRUNKEN POT, SICHUAN, SATE, LOBSTER, FLANK STEAK) – 酒锅 (五格):酒,川式,沙爹,龙虾,牛腩 – FP03013

968,000