Hải Sản Tổng Hợp (Cá Chẽm, Tôm Sú, Ngao Hai Cồi, Ốc Móng Tay) – Seafood Platter – 海鮮拼盤

498,000