LẨU XÍ QUÁCH HOA TIÊU – PORK’S SHINS IN HUADIAO POT – 花椒猪骨汤底 – FP03007

188,000