Nấm đùi gà đen – KING OYSTER MUSHROOM – 鸡腿菇 – FP04013

48,000