Nấm Thập Cẩm (Kim Châm, Hải Sản, Bào Ngư Nhật, Đông Trùng Hạ Thảo, Hoàng Kim, Bụng Dê, Gan Bò) – MUSHROOMS BOWL – 菌菇拼盘 –

218,000