NHÂN HOÀNH THÁNH NẤM TRUFFLE – TRUFFLE WONTON – 松茸菇馄饨 – FP05001

98,000