NHÂN HOÀNH THÁNH TÔM TƯƠI – SHRIMP WONTON – 虾仁馄饨 – FP05002

78,000