NHÂN HOÀNH THÁNH TRỨNG – WONTON IN OMELETTE – 蛋饺 – FP05006

98,000