Ốc Móng Tay (1 con) – CLAMS (1 PORTION) – 蛏子(一份五支)

78,000