Sashimi Tổng Hợp A (3-4 khách) – SASHIMI PLATER A – 生鱼片拼盘A -FP01010

Sashimi Tổng Hợp A (3-4 khách) – SASHIMI PLATER A – 生鱼片拼盘A -FP01010

1,568,000

Mã: Sashimi Tổng Hợp A (3-4 khách) - SASHIMI PLATER A - 生鱼片拼盘A -FP01010 Danh mục: Tag: