188,000

Thức Uống - Drinks

SUMMER DELIGHT – 夏之喜悦

128,000
98,000
168,000

Thức Uống - Drinks

THE DRUNKEN POT SIGNATURE – 摩天

498,000

Món Hải Sản Nhúng - Seafood Platter - 火锅海鲜拼盘

Tôm Sú – SHRIMP – 虾

148,000
158,000

Món Hải Sản Nhúng - Seafood Platter - 火锅海鲜拼盘

Tôm Tích – Manis Shrimp – 濑尿虾 (in current price)

168,000
128,000

Món Nhúng - Homemade Dumplings, Bags - 手工馄饨饺类

TÚI PHÚC TRẮNG – WHITE FORTUNE BAGS – 白金福袋 – FP05008

128,000

Món Nhúng - Homemade Dumplings, Bags - 手工馄饨饺类

TÚI PHÚC VÀNG – GOLDEN FORTUNE BAGS – 黄金福袋 – FP05007

128,000

Món Thịt Nhúng - Beef - 牛肉类

TỦY BÒ – BEEF BONE MARROW – 牛骨髓

158,000

Món Nhúng - Homemade Dumplings, Bags - 手工馄饨饺类

VIÊN MỰC PHÔ MAI – CHEESE SQUID BALLS – 鱿鱼芝士夹心丸 – FP05010

98,000

Món Nhúng - Homemade Dumplings, Bags - 手工馄饨饺类

VIÊN MỰC/4vien – SQUID BALLS (4 PCS) – 墨鱼丸 – FP05011

88,000

Món Nhúng - Homemade Dumplings, Bags - 手工馄饨饺类

VIÊN TÔM – SHRIMP BALL – 虾仁丸

78,000

Rau, Củ, Quả, Nấm - Vegetables, Musrooms - 蔬菜菌菇类

Xà Lách Frisse – FRISSE LETTUCE – 菊苣生菜 – FP04003

48,000

Rau, Củ, Quả, Nấm - Vegetables, Musrooms - 蔬菜菌菇类

Xà Lách Romaine – ROMAINE LETTUCE – 萵苣生菜 – FP04002

48,000