GÀ LUỘC XÌ DẦU | công thức cho người bận rộn| ASMR Cooking| Culinary Frank

Gà luộc xì dầu – công thức cho người bận rộn

công thức:

Đùi gà góc tư – 2 Nước dùng gà/nước thường – 500g Rượu Thiệu Hưng – 300g Nước tương – 100g Hắc xì dầu – 25g (có thể bỏ qua) Muối – 10g Đường phèn – 40g Gừng – 40g

Hành lá