Phát hiện cách nấu Chè Đậu Đen quá hay, đậu nhanh mềm thấm vị ngọt cả bên trong | Dessert Recipe

[ASMR] Cách nấu chè đậu đen rất hay và cách làm trân châu chi tiết. The most delicious boba black beans dessert recipe [cooking sound] This video has been translated into many languages. Click the CC button in the lower right corner of the screen to open the subtitles, and press the Gear button to select your language.

#CoBaBinhDuong #CoBaBinhDuongChannel #ASMR #CheDauDen #MonTrangMieng #Dessert