888,000

Món Hải Sản Nhúng - Seafood Platter - 火锅海鲜拼盘

Cá Chẽm-Seabream -越南尖吻鲈

438,000
168,000

Sashimi - 海鲜刺身

NHUM BIỂN – UNI – 海胆

538,000
168,000
188,000